Про журнал

 Рік заснування: 2002

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

ISSN: 2663-6123 (Print), 2663-6131 (Online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1414 від 25.04.2024 року.

Фахова реєстрація: внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1).

Періодичність: виходить двічі на рік

Назва журналу англійською: “Research Papers of National University "Odessa Law Academy”

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: "Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна, доктор юридичних наук, професор. 

Заступник головного редактора: Аракелян Мінас Рамзесович, доктор юридичних наук. 

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія" 

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

 

Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»